front-OleiHanach

Stupa House w Warszawie to jeden z ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu założonych przez Lamę Ole Nydahla. Szkoła Karma Kagyu, obok linii Nyingma, Sakja i Gelug, jest jedną z czterech największych szkół buddyzmu tybetańskiego.
Głównym nauczycielem w linii Kagyu jest Karmapa, zwany też Lamą Czarnej Korony, obecnie w jego XVII inkarnacji Taje Dordże.
(wiecej…)

Kursy i wydarzenia

Kurs z Lamą Dzigme Rinpocze

08.09-10.09.2017
Serdecznie zapraszamy na kurs medytacyjny z Lamą Dzigme Rinpocze w Warszawie: