front-OleiHanach

Stupa House w Warszawie to jeden z ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu założonych przez Lamę Ole Nydahla. Szkoła Karma Kagyu, obok linii Nyingma, Sakja i Gelug, jest jedną z czterech największych szkół buddyzmu tybetańskiego.
Głównym nauczycielem w linii Kagyu jest Karmapa, zwany też Lamą Czarnej Korony, obecnie w jego XVII inkarnacji Taje Dordże.
(wiecej…)

Kursy i wydarzenia

Wizyta Beru Khyentse Rinpocze w Polsce

09-11.IX.2016

Serdecznie zapraszamy na kurs medytacyjny z Beru Khyentse Rinopocze we wrześniu w Warszawie.
Rinpocze został oficjalnie zaproszony przez Lamę Ole Nydahla ( list ).