front-OleiHanach

Stupa House w Warszawie to jeden z ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu założonych przez Lamę Ole Nydahla. Szkoła Karma Kagyu, obok linii Nyingma, Sakja i Gelug, jest jedną z czterech największych szkół buddyzmu tybetańskiego.
Głównym nauczycielem w linii Kagyu jest Karmapa, zwany też Lamą Czarnej Korony, obecnie w jego XVII inkarnacji Taje Dordże.
(wiecej…)

Kursy i wydarzenia

Kurs z Pauliną Czają i Markiem Witkiem.

20.01 – 22.01.2017

Serdecznie zapraszamy do warszawskiego Ośrodka na kurs z Pauliną Czają i Markiem Witkiem.