front-OleiHanach

Stupa House w Warszawie to jeden z ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu założonych przez Lamę Ole Nydahla. Szkoła Karma Kagyu, obok linii Nyingma, Sakja i Gelug, jest jedną z czterech największych szkół buddyzmu tybetańskiego.
Głównym nauczycielem w linii Kagyu jest Karmapa, zwany też Lamą Czarnej Korony, obecnie w jego XVII inkarnacji Taje Dordże.
(wiecej…)

Kursy i wydarzenia

Kurs z Wojtkiem Tracewskim

5-6 listopada (sobota – niedziela)
Zapraszamy na kurs z Wojtkiem Tracewskim.

Kurs z A. Grzelińskim i M. Barańskim

25-27 listopada (piątek – niedziela)
Zapraszamy na kurs z Arturem Grzelińskim i Marcinem Barańskim.